「キャズム」 日本企業の電子書籍はなぜ挫折したのか - 日本経済新聞
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTE5remhoUkwtNk5wZnhsNE0ta19KUDRsR0I4VERDc3lySk1WVXkxVHhqdkxaS2hEa3U5bjJxemJfakxzdzdONElkOThzRG1ZY3pfMUFkU0h4MFNrLWFlSHVjUEtfM2k1Yk1EMWdjVA?oc=5
「キャズム」 日本企業の電子書籍はなぜ挫折したのか  日本経済新聞
電子書籍は「なぜ」消えるのか?--世間にはびこる俗説を斬る - CNET Japan
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUkFVX3lxTE1zS3Zrc2VzbUY5SDZLWGo3ampPMF9fNDNPXzZqQmI1bXdjSU05Z21tS0Ixa2JYcl93MjVxNnpWVVM3SG9BejMtODAxUFR4ZXI0NEE?oc=5
電子書籍は「なぜ」消えるのか?--世間にはびこる俗説を斬る  CNET Japan
電子書籍で漫画を読むのにおすすめ比較ランキング|安く購入できるサイトまとめ - マイナビニュース
https://news.google.com/rss/articles/CBMiXkFVX3lxTE9NUEcxNlo4bmUyNjdTQTV2NU5vdEQ1VHV3ZnNhNVpJbDlTZnpOMGZxdzdOd3MxVFhDb053SXJERnJNVEIyMGREMFBXRU5fMFJwMzdJb3BlcVpJNDdCakE?oc=5
電子書籍で漫画を読むのにおすすめ比較ランキング|安く購入できるサイトまとめ  マイナビニュース
猫の日に無料配信スタート!ユーモラスな「お猫さん」短編集をCoeFont FES受賞のAI音声が朗読! - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE1lUGN4UlB2T3poLTl1TDBsSUE0VEpac2RlLTI4bER5ckVhUDUxUHBRbW51MGdJbi1iUEJ4VExlMFhoSkRHMUl5aWo1NlZXQlZFd3FmWmFRZDF3QjBoNS1OaDBCYzB0UEQ1UGc?oc=5
猫の日に無料配信スタート!ユーモラスな「お猫さん」短編集をCoeFont FES受賞のAI音声が朗読!  PR TIMES
ソニー懐かしの電子書籍リーダー、今月末で完全に終了 - GIZMODO JAPAN
https://news.google.com/rss/articles/CBMilgFBVV95cUxPaHJfNEFNMUlqNVdBSnR5UGtwWDNIVHFUNk1xUVZsLTgxdGU3QUVpeS1nZlpMMWV1d2pEN0JNQ256MHFJcXRXS0d3QlYzdFk0TnBRYllrTW1lTEN1RjBhUTVhTGR0NmluY051MklxWGNydmJFQ3dWVGZzTG1iSWJRbE1WYm02U1Fma3lRYVNpUEpIYnhMbHc?oc=5
ソニー懐かしの電子書籍リーダー、今月末で完全に終了  GIZMODO JAPAN
DD-1――ソニー - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE9jVU5RX3d0bk5IemZJMXE2ZVpxMFpDMnhXSTdLRE50NVlCcHRVcXlDWjdVOWItNXJFYmdKMEx2QS1MTjZkeDhoOXYtVmJ0dzdIWXRKWUFSVzIxTDQtN0dOY2tDZTJhbWRzVnRiNlZn?oc=5
DD-1――ソニー  ITmedia
ソニー銀、web3エンタメアプリ「Sony Bank CONNECT」 今夏公開 - Impress Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMiZEFVX3lxTE96aVhTajBYLWJOSjhrMDYxazVYaXRPbHE2TzdDS2RTT29pVngwRTlfMmNCRVlQd29RQ2ZHczQ0cUYxdTJGSWhJM29FMFU5YzZqZENsRFByOUFsaUdrUjFVbm1JaDQ?oc=5
ソニー銀、web3エンタメアプリ「Sony Bank CONNECT」 今夏公開  Impress Watch
PS Vitaがソニーの電子書籍ストアReader Storeに対応 本日よりReaderアプリが配信開始 - ファミ通.com
https://news.google.com/rss/articles/CBMiXkFVX3lxTE9ZZ2VvQktHRUx6RGJESUtBQ1V6WjgyazVDVGxueEJJUzRQdmxCY3dOU3RVS2JsbUhIQW96alZiLW50bzBEMUwzYmwtNmRWSUgwVTcxb1NkdURudHNRMXfSAWJBVV95cUxPZkE3UHZ4czl1QjFBbEFlaHJLbUxUZjBBUVRfY2NXNHZTWkcwQ01xUFQtNDh1U3hzOWxaZFNmY2xnOS1ZdEliVGtJSVNPZ0VsTkRXUlZ1SE9jdmNpVUJONWZ5dw?oc=5
PS Vitaがソニーの電子書籍ストアReader Storeに対応 本日よりReaderアプリが配信開始  ファミ通.com
ソニーの電子書籍リーダー「Reader」、端末からの直接購入が5/7で終了 - 価格.com
https://news.google.com/rss/articles/CBMiaEFVX3lxTE4xWk40bmdqSDg3Qkx6WWpuVVBqX1hRYS13cEVDaVBEZEtZY1pGLWR4THNzbDRzZ3FmMWU1S3FjRThJbDF2RnJMUGRERkdGaW0zc29vMnpMS1VZaW9wNkFwTzd2Y0JDZVRq?oc=5
ソニーの電子書籍リーダー「Reader」、端末からの直接購入が5/7で終了  価格.com
ソニー開発のデジタルリハーサルシステム「Torchlight」は最終的には映画をつくるか - ITpro
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTE5YT3czbm9HaFh6SjFrYVZvM3Q2MUo4V0d4RHJPenpDbVlvaER4ZWNuTFphTXcwWlJSOEJmSEpHM0JBZmU2WHRYaUVlbWxmZEVaUXVTT1M2N3BvMXB0TVFzLVF3NGlWekhqdFNqYQ?oc=5
ソニー開発のデジタルリハーサルシステム「Torchlight」は最終的には映画をつくるか  ITpro
ソニーの電子書籍ストア「Reader Store」北米から撤退 日本は継続 - ITmedia NEWS - ITmedia NEWS
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTE8yQVJKMnN2bHlYTXJaY1J4WWtnSDZ1RVVNYTZKSjl0elVkcGh4MEFBNUNjQlZibHJtZmFIS0pSTlpHS2FyaU9VdEo2OE1PYjFwdkFzdFd4N0xlazRhbnIwdDVoNjd3Y1c0MHY4X9IBZkFVX3lxTFBJYmJUT09yaV9HRnpRUlFOMHRaRnk0d2ZyREh1VF9qcldQdUx6THRzdTNxRFZIQlFGMEhtVF9reE9aOE1WLUg0QWR3SWd4VUNXb1g2X0Jfb0pRa1ZOLXdJTzRCQ2Fpdw?oc=5
ソニーの電子書籍ストア「Reader Store」北米から撤退 日本は継続 - ITmedia NEWS  ITmedia NEWS
オトバンク、ソニーの電子書籍ストア「Reader Store」にオーディオブックの提供を開始 - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE81QWN2TmNvMmhNdTJkQkJBcU9fSURrVEdFZ05DUVZHTm1mX3l1SGZ1b0x6S1RweDdfX1ctcjRLLWhMNnNHbFkyUVhXYlcxZHU1UHNhV2tTMW1TbEQ4SkR5eGNMZGtiSFpYRUE?oc=5
オトバンク、ソニーの電子書籍ストア「Reader Store」にオーディオブックの提供を開始  PR TIMES
ソニー、高解像度化した6型モノクロ電子書籍端末「PRS-T3S」 - 価格.com
https://news.google.com/rss/articles/CBMiaEFVX3lxTE9zNmh3MHdic1RfOUJkZVZteExzTXZoSEVpVjd1N1E3czUtN1ZfY2NYZzY1dEhOZVRzXzlVSmFBYzYzOGVZbTRBdWlqWXlfOUEzd0ZEbVBJc1c2UnZhQ2pzaGxZTzFCUnlH?oc=5
ソニー、高解像度化した6型モノクロ電子書籍端末「PRS-T3S」  価格.com
ソニーはなぜ「新・電子ペーパー端末」を作ったのか? - ITpro
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTE1BMzNibGZ6X1BoNTZ0MTF0SjhkZG1xdWhfNUVJMktNTXFncGpmZWhnT3VXNkI1ak4yN2VaT3RXRDl0Rk93dDQweHM1QnFxZUxMRmhsSDc5S3NObWxvWmI3SFVmZ285cnBRMG1kRg?oc=5
ソニーはなぜ「新・電子ペーパー端末」を作ったのか?  ITpro
ソニーの新型電子書籍リーダー「PRS-T3S」を使ってみた - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE92MVVzYlJ6OWZNVUUyTmZYMEJFZTh3NW9fYmRnUjNsZ2JoSk95Ym5LRDRSNDRiMWV3a0pmSnFqckVKeXRpQl8xRmpINzFSb25VdXo2QU80dlpPR2ZTV0dYWHEtMUd3T0trTjFUUXVR?oc=5
ソニーの新型電子書籍リーダー「PRS-T3S」を使ってみた  ITmedia
ソニー、電子書籍リーダー最新モデル「PRS-T2」を発表――価格は9980円 - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTFB1WDBWMUtRRU1tajNYQ2otQjJTQndFWjJvUENLMG9qOHg5SjNUYkVNSXRabUVWbjIxV3V6ckFheEZhRzVENXlfU1p6cEN4OUZ4SWZVZmF3REd4VWs0V2ZkcVlsdlFIejdCajBtek93?oc=5
ソニー、電子書籍リーダー最新モデル「PRS-T2」を発表――価格は9980円  ITmedia
ソニーとAP通信がカメラ内デジタル署名技術を実証実験、フェイク画像の拡散抑制へ - ITpro
https://news.google.com/rss/articles/CBMiXEFVX3lxTE9lUWdWbXFsUDByUjI5bk1IRUdQdms1Q0ZQVElSeGlpVGM0RkpKTFR3cTZ4dVhjR2xteVpmZXlOUU5ZVlF5Q280STQ4cW11LVRiRklIZ2JhTWxRSG1S?oc=5
ソニーとAP通信がカメラ内デジタル署名技術を実証実験、フェイク画像の拡散抑制へ  ITpro
ソニー、電子書籍リーダー新モデル「PRS-T3S」を発表――Reader Storeも全面刷新へ - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTFBaRjRfNUVHV2RpTTBIYWlCay1GclFtaWNMN1BERXJfTU51TGo2NlJXcDVVR19PRnpzMXRUaWZ3S1dOX0xMOXRUY0c1TmZRWEhnWFdJYUI3cUU1Q1VYMTlfXzV5VDdkS1ZlZmlYdzN3?oc=5
ソニー、電子書籍リーダー新モデル「PRS-T3S」を発表――Reader Storeも全面刷新へ  ITmedia
ソニー、電子書籍端末で世界シェア40%目指す 「ソニーらしい体験」 - ITmedia NEWS - ITmedia NEWS
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTFBIQldKVUY1Wmg1T0piQkc5WnQ4Y0JuYnpLRHVnRmcyemR6YU1aRlZTOThrNjhxa2Y1aC02MGQzNjJEdzhuaWlFdF9kUEdLNnM1R2VIM1dZVllrSWVwMWY2RGRVOGl2TWlLakNXddIBZkFVX3lxTE9DaEZZTmJYWUtsZ2RMSkpJTlBhYzlfeE5oTWNua3RyMkp2cWJONElZQVVVMElmSjZkMXRUUlR3dlNIZHdoT0VYMGdKQUxaa0FlRkl5bGcydEpmVFBhdnlUSkZQNWhrQQ?oc=5
ソニー、電子書籍端末で世界シェア40%目指す 「ソニーらしい体験」 - ITmedia NEWS  ITmedia NEWS
ソニーの電子書籍ストア「Reader Store」がSMEに移管 - AV Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMiY0FVX3lxTE9kWkY0STVHMG5KaHFJQzFBd05IMjFYaGthUnladm4yNkwxMUY4SjVnR1BDWC1icHhuNU9iRVA2N205b2RNRjVlNDJNQ2dJZnZiRmNNQzVKaV9vcVZWV3J4Sl9wQQ?oc=5
ソニーの電子書籍ストア「Reader Store」がSMEに移管  AV Watch
ソニーの新型電子書籍リーダー「PRS-T3S」を使ってみた - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMicEFVX3lxTE0yd0QxNkROeHc0SmRFSFU4SzE3cGVoLTZ2QTltWHVtdUpqQlNXNlB6QWJqczNQcXg5TDlMWUhVUEFZblpnU1ZMcjVlZmtTakV5eGZpMG8wOGtGcVp0SHpJUTlmaFVQc0YySFpkV1FUbHk?oc=5
ソニーの新型電子書籍リーダー「PRS-T3S」を使ってみた  ITmedia
ソニーの電子書籍端末「Reader」 試用レポート - PC Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE1DN1hPbnJhVEFVcVZXdWg5Rk9od0dxZXJiVWtkT2VxTFpJQ01OQVNMeEVGS1FjaVlTcE5jcXFJd2dSaUtGVGQwajBkRnFWbFp5Wld5Qk1VNjVMV2p1djdGdEhSVEhXZjNRNkhMMmtn?oc=5
ソニーの電子書籍端末「Reader」 試用レポート  PC Watch
ソニーの電子書籍端末「Reader」新モデル9980円で--FacebookやEvernoteにも対応 - CNET Japan
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUkFVX3lxTE16Yy1UNldRaHU3eXFCd3plckUxUVcxc09TR1hqdjg1TVNaaFd0YmdMZHlHRHpvWFBrQVZPRjh4eWtDVlJ3c3laaFhDTDZ6ZGJzcmc?oc=5
ソニーの電子書籍端末「Reader」新モデル9980円で--FacebookやEvernoteにも対応  CNET Japan
ソニーの電子書籍端末Readerからのコンテンツ購入が5月7日で終了。購入はスマホ/PCで - AV Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMiY0FVX3lxTFB5cld0blNJd09mcXdkMWpwUEFvR3duZG5GcWtWcHg4Uzg5anZHM09EZGdqbjNqSjdTampZLXhoXzBWSjZIR2d0V2JPRnA0X1hRd19IOFczUjVPWEhiYjlfZ3VXZw?oc=5
ソニーの電子書籍端末Readerからのコンテンツ購入が5月7日で終了。購入はスマホ/PCで  AV Watch
ソニー、クラス世界最軽量の電子書籍リーダー端末「Reader」を発表 - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE5hbUxXMGZydW5sS3ZvX180V3hQdWRHT0hWMHpjbFJvVjVpMmlDdnBZSUxGNnFqSjZ2Mmg2Q1Z5Q2otM1poRGpzOF9DRkt6d2NQc09KMUgyaFBXX3ducU5UNnc4YzF0dFVJOTVUMlpn?oc=5
ソニー、クラス世界最軽量の電子書籍リーダー端末「Reader」を発表  ITmedia
電子書籍から声が聴こえる!Reader Storeから朗読付き電子書籍レーベル「YOMIBITO」誕生! - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE5HMnFwSmlhZGQ1OUNSaGJNTk4zVUQ5RW5IVkpVWnc5UFpDWXE4T3N3by1WOHNlWkkwRUNuSzROYTJnZ2RHbk5VVVAya280V0U2aWZVVV9LSGt3TFctbW1SRW5PS1lheXY2QUE?oc=5
電子書籍から声が聴こえる!Reader Storeから朗読付き電子書籍レーベル「YOMIBITO」誕生!  PR TIMES
大滝詠一作品の貴重なブックレットが3/21に電子書籍化決定!! | 大滝詠一 | ソニーミュージックオフィシャルサイト - ソニ-ミュージック オフィシャルサイト
https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTE0tMS1KT3pBR3dJUjRCa3Rza0lMWDFTb1ktSVlYU2hOY2tiT0hHai1uNlY3U1MyTkloS2NfS0dubEk5SmRXa1oyQ29aajBWWG9fMEc0NnZBMDUtaFNvTUtDdXRMRmlQbnhQb2JZ?oc=5
大滝詠一作品の貴重なブックレットが3/21に電子書籍化決定!! | 大滝詠一 | ソニーミュージックオフィシャルサイト  ソニ-ミュージック オフィシャルサイト
~ライト付カバーも用意された電子ペーパー端末。白黒反転もほぼ皆無に - PC Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTE90dnF0RFZoLWc0V2xkX1h1UzhYX0JfSm1lUXZOSXEwLVdvUzFTUmtLSDhaVVE2NngxR3lxOFdDWjZ5bC01aG1YSVlsUXhQOXNZNHo2cFRyQmZlNFE0MDdTbGhLaFZDMnJjYUh1eA?oc=5
~ライト付カバーも用意された電子ペーパー端末。白黒反転もほぼ皆無に  PC Watch
ソニー・ミュージックエンタテインメントの電子書籍ストアと文化放送「超!A&G+」がコラボ!朗読レーベル「YOMIBITO」に番組パーソナリティーが続々出演!10月は声優の本渡 楓が登場! - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE5QMkhSQ1pQa0h3aEp6dHJPaWQwV01saDA0YlhrQzdWRHQtV2VtaGVpUW9sSHE3NnNsbVpZei1sSTZTM2s0SjlLTk5wNzNzM09tTDVhMFJmYnduSDZ0NVJCV3Q5UEFRMTlvclE?oc=5
ソニー・ミュージックエンタテインメントの電子書籍ストアと文化放送「超!A&G+」がコラボ!朗読レーベル「YOMIBITO」に番組パーソナリティーが続々出演!10月は声優の本渡 楓が登場!  PR TIMES
第2回 電子書籍端末SONY「Reader」レビュー(その2) - Gihyo Jp
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYkFVX3lxTE1CcmdEbU14S3gweWh2bXdPNk1tWHdxU3lNVXpFV2FBOVV0dFQtN2JZT2cxWHRoU1RkZ1Y0dk90d01rbVRvZVRtMGNhajY3Umd1RFZoUUhSMVZIUXU1Q053R1FR?oc=5
第2回 電子書籍端末SONY「Reader」レビュー(その2)  Gihyo Jp
業界最軽量(*)の電子書籍リーダーで読書の秋を楽しもう Reader® 新モデル 先行展示 - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTFA3ME5Ta0lFN0M2STNJcDZpN01UVHF4WG9TeFkwMjR4VkNVd2lyaVRnVC1icmFkYS00TXRfc0pYSE1pdldPRnA3UlctMjVpaDhrVkRhdXdwOWRXLTFRY2V0dDFzaXhoNjR0cWc?oc=5
業界最軽量(*)の電子書籍リーダーで読書の秋を楽しもう Reader® 新モデル 先行展示  PR TIMES
Sony Readerの“読みやすさ”を動画で確かめた - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTFBUX3Fab3d3OGNNX0YwSER4TWRsOU5xU096SnY1TEdZS0hwd1NYdy04cXVNTDVnWjNGMDRQWWlWNW8xM2p1QURkOUNXQ25wUTFJWnVUb04xQzREZjB1Ry1PMDVYbEhUWDhkOHBiLVFB?oc=5
Sony Readerの“読みやすさ”を動画で確かめた  ITmedia
ソニーミュージックからコミックアプリ「コミックROLLY」新登場! | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントのプレスリリース - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTFA3SmRfVVN2RWtCWDk1OWplZThTS19CQWgtZTk0ZEtpVURSNGU0WjQ1VG1HWXY5S0Z2TzVpY3dLQkVWYXh6Y0NmaEdWbjhXM21Yb0NqNktncGNOOFFfTUtKbjdaWUVLcjJBZ2c?oc=5
ソニーミュージックからコミックアプリ「コミックROLLY」新登場! | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントのプレスリリース  PR TIMES
ソニー、Reader Storeをオープン――気になるラインアップと価格は? - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE9GUElzN09GTVRSZXB6cG0zVy1RTkx3SzJHeW5iSXAzOUhFUEFxbHltM0xYaUNFLTA0TXZ4dVhTUVlveUNIU2FqR0pNMHI4eDBwS2JKY0FMZ3c5NHc0Y0dtR1NEZTdzOGtiZE9RNnBn?oc=5
ソニー、Reader Storeをオープン――気になるラインアップと価格は?  ITmedia
ソニー・ミュージックエンタテインメントの電子書籍ストアReader Store × 文化放送「超!A&G+」コラボ第2弾!朗読レーベル「YOMIBITO」に声優・東山奈央が登場 - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE54b29VckNqUjE3WDMtZFh1TGNKYjlsOXl3RG5UellSdnZXdHBENlFzRnRCNUQ1ejUtdk42ejhGX3d5Z0FaUU9iV1h2NE9rS3c4cDI0UkM2SzBJSjJmM3dhWGhBYmNxdlZPR2c?oc=5
ソニー・ミュージックエンタテインメントの電子書籍ストアReader Store × 文化放送「超!A&G+」コラボ第2弾!朗読レーベル「YOMIBITO」に声優・東山奈央が登場  PR TIMES
ソニー「Reader Store」を徹底解剖する - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMicEFVX3lxTFBoWjk4UnNuUXZBbmNad1U0bDJob1NaY3VDZkFyUFpfa2hTQXZYVWlKV2N3dTVRQkFtNlpjNEF3cTB3U3N6T1o3TGY1VjZYam44NEhGQThMS3pHanI2OWJPejdzanBXQmxPUXVPVHN1UTI?oc=5
ソニー「Reader Store」を徹底解剖する  ITmedia
ソニーの「Reader PRS-T2」をいち早く使ってみた - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE14aXRtYm1pMzJTNHJsWEV2aVVYSGZTRUtGRUZaNW1HNzE2Yl80dHFVa3BjZlNZTjNtRHFkWjVHNV9Cb0VVWjI4cEhMYWpETExtS3BhMlFhRE4yemZUWWZoQ3YxejFyNGpkaHpOdkln?oc=5
ソニーの「Reader PRS-T2」をいち早く使ってみた  ITmedia
GWのお供に電子書籍リーダーが大活躍! KindleやSonyの人気機種5選 - Lifehacker JAPAN
https://news.google.com/rss/articles/CBMiY0FVX3lxTE1MNHJ4Qko4amtNbFBzYmhDWVo1ek1faDNOQWZiVTF0ZnBpTHVqSWliU1FIZmtwM2J2SkRaZl9RS3p0SzkwOGRNSU5PN2VTZS1yWnFVX2o0LUQzckcwU3lHOTg0UQ?oc=5
GWのお供に電子書籍リーダーが大活躍! KindleやSonyの人気機種5選  Lifehacker JAPAN
ソニー、電子書籍ストア「Reader Store」のiOS版ビューアーアプリ公開 - INTERNET Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE1pYkJoQjBHa3FmNjVKakNKTGlTQnk3akxzdXhHRGRGam1tMTRRZm9YN2VITmtlTUttYTh0bmdfaFRyQ1ZrS3Q1WGF1cXc5N2VWLVZLaU9uS2RzMGctbXllOExfQnB1NkRaZFE?oc=5
ソニー、電子書籍ストア「Reader Store」のiOS版ビューアーアプリ公開  INTERNET Watch
Reader Touch Edition(PRS- 650)――ソニー - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTFBucktCYmZSTThDMXFES0ZiaXVsalhHSldmZUQxWFRRakVnSWNaWFpwUVRFWHNJVTFFSVp2anlSeTlrMnpvaW51ekdsR2dIWFRWNmxVOTlKWjFWTlFlZmdWV2wwY1dJVHl2OFI3U3RB?oc=5
Reader Touch Edition(PRS- 650)――ソニー  ITmedia
Sony Reader、その使い勝手を試す(ソフトウェア編) - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE5DOERRZEZ3U0NLSHNySElhbGdUcllRSmdEdDNRZGE1RnFlbDR6dW5LX0ZlYUp2N1cxam1mSzdqUEphT3JvYXZhTHhBcmVHVnpqekZvZnJ0VzlBVWVsZTcxOU54SDFvempHbHFwNm1B?oc=5
Sony Reader、その使い勝手を試す(ソフトウェア編)  ITmedia
~実売9,980円、 薄型軽量はそのままにさらに長寿命に - PC Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTE1kLUVMVW0wM2ZDUVB5RUY4MHpjdGYzU2tGUkdlc1FESUJ1RTF6c1U3dk5jQ0lDMjZhWkQ1b2FBRTBpSzdtbGZuVk1kaFRLNmFJVHVXdUhEakVLXzZyOHZWcjJGdDg1TXNjbXF2Wg?oc=5
~実売9,980円、 薄型軽量はそのままにさらに長寿命に  PC Watch
ソニー、「Reader Store」を読者参加型電子書籍ストアへ刷新 - MarkeZine
https://news.google.com/rss/articles/CBMiU0FVX3lxTE9LOVVsQmtQXzNBcHg3bERRRFZFWVMwOC0yaDFWZ0FEVnVYdW9MMmR1ZDJBVmw5U25NMVJ6YUJHSnh6VHJxQzhnYmlQYjNRbTBHMnFN?oc=5
ソニー、「Reader Store」を読者参加型電子書籍ストアへ刷新  MarkeZine
ソニー、フロントライト付き電子書籍リーダーに抵抗感を示す - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE5pc1hKb1dFdXRpRlhFQ0VfeEF6WE15MVJpWnRYN0toRUplWjRjYVdHUVplN1puRjB4MjJVdS03aGZTaF9EN0dOWk1pMWp5YjJxVm5CQTNiWkhrS0pVRk9ET285SDYteUdjQWRadllB?oc=5
ソニー、フロントライト付き電子書籍リーダーに抵抗感を示す  ITmedia
電子書籍戦争開戦 ソニーが電子書籍端末を国内投入! (1/3) - ASCII.jp
https://news.google.com/rss/articles/CBMiU0FVX3lxTE9nRFh5aGdfQkRGMGVqd1ZWZHRGdm1vdEVYaWR6VHlTVXlUWGVFaXMtTXQxM1UtZ3lrVWlZY1I1TGxReXQ4V2FfcVJGb003bjlzYXJV?oc=5
電子書籍戦争開戦 ソニーが電子書籍端末を国内投入! (1/3)  ASCII.jp
ソニーの本屋「Reader™Store (リーダーストア)」リニューアルオープンのお知らせ - ソニー・ミュージックエンタテインメント
https://news.google.com/rss/articles/CBMib0FVX3lxTE5LbjM0cjRCaS1HUFQ3LWxxcW5KN3FwMnFpVDEyT2hCWDVrRE9NZmFKMW9tY2RpeC1aeXBOLWVWR1ppYWktVEFxU1lsbEtRWjc0R195WDl6QjFUdWxaTDZTSW1DdW00X09zT1ZJTHlqMA?oc=5
ソニーの本屋「Reader™Store (リーダーストア)」リニューアルオープンのお知らせ  ソニー・ミュージックエンタテインメント
芸人・バイク川崎バイク著 『BKBショートショート小説集 電話をしてるふり』男性ブランコ 浦井のりひろによる朗読音声付き特別版が電子書籍ストア「Reader Store」で独占配信決定! - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE9MLS1LMU4xdnlYaWZxX29kOXIwLTdTbWUzbGRTYnpiQW9iWFZGS0Y5dGdXUUt2Y2k5bDNBckw0MHRwV3VmMEI5LUNyQ1RwVGIyMEhka21YcXZkcG5NTzVUZU1wMUxZLVhNUVE?oc=5
芸人・バイク川崎バイク著 『BKBショートショート小説集 電話をしてるふり』男性ブランコ 浦井のりひろによる朗読音声付き特別版が電子書籍ストア「Reader Store」で独占配信決定!  PR TIMES
ソニーの電子書籍リーダー新モデル「PRS-T2」ファーストインプレッション - INTERNET Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE1MT3pzTVpCRFhyUDRObHNGVlMwYXFhVWFfRU5YNk1NbHZWcHlDQi05Y0oyV3VJbG5lMDdwbE1pbjA4QWU2akFjT25OWWVWVEg2SFRFVmY3ZGlTdmUwOUw2VVZDUlo4WDhsZXNvc3ln?oc=5
ソニーの電子書籍リーダー新モデル「PRS-T2」ファーストインプレッション  INTERNET Watch
ソニー「Reader Store」を徹底解剖する - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMicEFVX3lxTE1oOGdPTzU3SlF6T2ZYVDR6bFVRLVpFNjA2aG5yVkw2bVFpcTViZGt2MzVvV0VPWjBiMVduaHBTRi1rNVRKQkJfblZuVUFoeXV5ekFDM1lSZkdxYmZOQlBleGJBdV9VMVlQWlNNSFY0LUc?oc=5
ソニー「Reader Store」を徹底解剖する  ITmedia
ソニー、Reader新モデルを国内発表――3Gモデルも用意 - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE55c0h4eGdEcjZQb0xKNThZOW9ZUktjMjUta0NDSVBOa28xNVJlOUpwOXVBMVVPemNZTGo0NUx3NWsyMmRiSVVHODVwX0RsWGI0SENud2FZTjZJaXN4ai1sZnJJN2UwOTZJUW1WdXJn?oc=5
ソニー、Reader新モデルを国内発表――3Gモデルも用意  ITmedia
「さぁ読むぞ」と構えなくていい読書ツール――ソニーの「Reader」 - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE1ETm45Z3pDbXItdHFxWDVvTHpDcDJVTWxDc2lMR0JkU2JCeDJTTHRhUzhtVnVhd1VzbVc1a0dhQWFFS1RpUk80WGZobVRWRGR1bnJ1ZllwYXJwRVZWdWl2NXVUSkdJRVVQNGN2SlVR?oc=5
「さぁ読むぞ」と構えなくていい読書ツール――ソニーの「Reader」  ITmedia
ソニーミュージック、コミックアプリ「コミックROLLY」をリリース YOASOBI「アンコール」原作小説コミカライズなど連載開始 - Musicman | 音楽業界総合情報サイト
https://news.google.com/rss/articles/CBMiVEFVX3lxTE9UQUR3TUR2a1dQeDB3LVFkSmhOalZURE5QMnpVLW42TzR3ZkNCUlpOS0M2SndSVzloZl85bDFzRVZCWE9QdnJxM2dPeGRpX0xmTVFIQw?oc=5
ソニーミュージック、コミックアプリ「コミックROLLY」をリリース YOASOBI「アンコール」原作小説コミカライズなど連載開始  Musicman | 音楽業界総合情報サイト
手の平に乗る電子書籍 Sony Readerがやってきた! (1/2) - ASCII.jp
https://news.google.com/rss/articles/CBMiU0FVX3lxTFB6aFFZejd5NU9qbWFCNDE2b2Z6VC1IbzRxaEo1aU9zQURvT0F6MnVFOTVTRUtLbkpDX3NDV3g3dFEyQWJ6NXBfekJVRU1aUU5TZS1F?oc=5
手の平に乗る電子書籍 Sony Readerがやってきた! (1/2)  ASCII.jp
Reader Pocket Edition(PRS-350)――ソニー - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTFBnWFFTWjlLNm00Znd1Q2l6Xzd1czg0d1FLMUxUQVBpZlBZQmxOVmU1UXpKSmE1eEZqcUVXSDhTZ3RuZlJrbGVzOFBSTnlUVEZOb0drMXFNQUtDclBEb3NzdHR4eTNpX0JxZWp5YnNB?oc=5
Reader Pocket Edition(PRS-350)――ソニー  ITmedia
ソニーの本屋「Reader™Store」から「デジタルさだ書店」オープンのお知らせ - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE8zU25ENTJlOTdIclNmQ0pJcjNTOGQ4bVBNaVRUb1JuRTk2RmFfVnpMa2FtM0huSzN3ZktXemtnUkp5R3Q1aHVFdnFtaTBrb3N6WkttWDBsakExeGE3UjJ3TU9fcndvUHloWlE?oc=5
ソニーの本屋「Reader™Store」から「デジタルさだ書店」オープンのお知らせ  PR TIMES
【ソニー】電子書籍リーダー“Reader”、ソフトウェア アップデートプログラム提供のご案内 - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTFBfaEZYNFpfeDNHX2NZZllmeTl4REtPaG4zS2cxYy1RUFJ0VlFsQjJYQlF6ODJxc3BwT2V6bklUUDlQaXBpLVh4YXVYUE14NzZzY2VaVUpyTlhMUHVkOHMwdUhiWURrdzRBUVE?oc=5
【ソニー】電子書籍リーダー“Reader”、ソフトウェア アップデートプログラム提供のご案内  PR TIMES
Koboとソニー、新たな電子書籍リーダーで協力か? - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE1QbzZVdDJuV3kxckFQLVA5WksyLVVNVmRJUl9ka0FIZVJnM1U3bk12cjl3MHlWMzAyLVg1MG5URFMwekRUUlNDa1pSSkJsWWRFQnhKWWx6S1ZHS0tveHAxUlJOUGNES1I2UkJhck9n?oc=5
Koboとソニー、新たな電子書籍リーダーで協力か?  ITmedia
ソニーが日本の会社でなくなる日が! 北米では電子書籍事業からも撤退(山田順) - エキスパート - Yahoo!ニュース
https://news.google.com/rss/articles/CBMiiAFBVV95cUxNMFBQRmF3a1RxYVFaMndQQ2xtMVhseGFVY1NCWW94WmluX2puS0hEeGo2OHB5QVYtNjE2UTVzd3ppS0NwUGtKT1VsZmRQMC15b3JnTFVFYThYSmh1YW5GSjNyUF9ZbXJSLTJ2S3pNRy1tTHZ0X3JzemNxb1plVTV4V3BGVVlGWnQx?oc=5
ソニーが日本の会社でなくなる日が! 北米では電子書籍事業からも撤退(山田順) - エキスパート  Yahoo!ニュース
「Sony Reader」はKindleと戦えるか?--Pocket Edition(PRS-350)をレビュー - CNET Japan
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUkFVX3lxTE4wVDY0LWhrekFDdUNtWlZxNDBjODdNd1VPS2VjYlFOUWxvVXJTREFrV1lTdnEwaEprUnJ4TG5Lcm1JQmx5RktTT2w0c3RzdTNFMFE?oc=5
「Sony Reader」はKindleと戦えるか?--Pocket Edition(PRS-350)をレビュー  CNET Japan
“Sony Reader×Evernote”でWebページが電子書籍になる! - ITpro
https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTE9hZUNLdFEwbUxTWUViU2twZWdGc1RjZUwxSk5zWXRzOF85OXBOV2FtNnRRbGlMLTUxby1nVF9reXRjdUZvdW5BdmNsc1lNb0dpaFpyektBT1RjTTljMDZ2dEJEN0JQSnQ5Vm9Z?oc=5
“Sony Reader×Evernote”でWebページが電子書籍になる!  ITpro
ハリー・ポッター日本語版電子書籍、ソニーから独占販売で静山社は蚊帳の外 - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE91RkNRemJNTGVrblNLalRlaG8yamF5eXZ2SkFlTFZDNk9TSGJsajRMVnRqOUtPUWFtaGdna0xYaE5ONXFRZDRUbERLWm02X3RmTXRQd0VpZkZROEp1N2RTYThxX2lrVVdRSmd4MlFB?oc=5
ハリー・ポッター日本語版電子書籍、ソニーから独占販売で静山社は蚊帳の外  ITmedia
PRS-900――Sony Corporation - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE5iZnA3aG4yeXlUV0pNSHo3c0FzdnJUcXlqcjVkYTlPNWNIMUFVYWxOaHhMclpyS0cwTVpTSFJuc2ZsNTZDd0pxeHFTR3AzTFZEQ1RMSXZUQ050NGhOQUlEbnNiLUE4VTAzLUpMSTFB?oc=5
PRS-900――Sony Corporation  ITmedia
ソニー、新しい電子書籍リーダー発表 ポケットサイズとタッチモデル - ITmedia NEWS - ITmedia NEWS
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTE55ZDZGZGpKRjRJaTRrVUc1RFlxQTRVellvQTIxNlVyTENKQ3pvLW1kV0dVWFFSNlZkQ2s4d0NUbTBLUzNWc2JIWU1JUVNudGUzUFlCcGZDX1AyWmlVMnUzb1BRckZRRXdpQ05QMNIBZkFVX3lxTE5Qc09iTzlrUWszbGZncUVrMlhzUHNYOHRVM0pocFVlZmlRZ01ZUjFFckF5YVoySnJOR0xWbWFEQjJBOG9uSUhDOVlXUEo1N1dXUWszREJVRVpTUDZRMHl5MVUtM0k4QQ?oc=5
ソニー、新しい電子書籍リーダー発表 ポケットサイズとタッチモデル - ITmedia NEWS  ITmedia NEWS
ソニー「Reader Store」を徹底解剖する - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMicEFVX3lxTE9FUjhCNWZiV2k4OG96Mzk3a2VOeTFyOUlIai1PZ0FUTjM2YWZ6RlFObHRQM0hDZnZYUVZBWFcyTVNDQXhnLVdaU1dEOTlXT09mYWgzYlRybTZ2ZFhPckpseGlWa0RCcERwRC1oLUpta1k?oc=5
ソニー「Reader Store」を徹底解剖する  ITmedia
まつもとあつしの電子書籍最前線 ソニー”Reader”が本好きに支持される理由 - ダ・ヴィンチWeb
https://news.google.com/rss/articles/CBMiSkFVX3lxTE1ndzFOQXNvekh5YXNZRFRyN044ZWVyX21wZHZ3WXIzVG9Wdy12RWpYRG9lZTRWd093T1hjRzhrVnp5dnZ1b3dyNnhR?oc=5
まつもとあつしの電子書籍最前線 ソニー”Reader”が本好きに支持される理由  ダ・ヴィンチWeb
電子書籍『ソニーをダメにした「普通」という病』がSONY Reader Store【ビジネス・経済】デイリーランキング7位にランクイン!! 日本の大企業から学ぶ企業文化論!! - アットプレス(プレスリリース)
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTEFVX3lxTE94TkgwTjBHX3puNVRUa3FOTHBPcEk2SU5WMXl1Z0U4cjVWRHRYcVBScXUwTC02YWJMZjl3TlpfLVVHNVBFcmxUcHlhZ2Y?oc=5
電子書籍『ソニーをダメにした「普通」という病』がSONY Reader Store【ビジネス・経済】デイリーランキング7位にランクイン!! 日本の大企業から学ぶ企業文化論!!  アットプレス(プレスリリース)
So-net接続コース会員向けに「Reader Store月額プラン」のサービス提供開始 ~国内最大級の電子書籍・電子コミックストア「Reader Store」が毎月お得に~ - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE51RkxqV2RvbnFodl9uczZXclVFbTQ5MzBWa2FYeF81eTdSRTczZWxEbFotSVVxRzJ5MWRBZkdwTVN2QWZBZzlrVkJid2plejhxNlA0MlppOVMxOEVnZElheTAzUlB4SFE3WUE?oc=5
So-net接続コース会員向けに「Reader Store月額プラン」のサービス提供開始 ~国内最大級の電子書籍・電子コミックストア「Reader Store」が毎月お得に~  PR TIMES
ソニーは「電子書籍3位」から巻き返せるか 結局のところ、強みはハード - 東洋経済オンライン
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUEFVX3lxTE9xbV9zemNkR2N1THRNRzF2ckxvUG85UWZIQzN2bXhLRnVhZU1fcjNvckFvb1VlTGxfQ0RkRTRiaDh3T1plQ3B4OWxxU3YwTFhE?oc=5
ソニーは「電子書籍3位」から巻き返せるか 結局のところ、強みはハード  東洋経済オンライン
電子書店の中の人 5回目――Reader Storeの中の人 - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE11MWE4cjVCT0c0VjVyZXBkdmNlQ01ERktHc1ZkR3o2WnRPVHQzVFF4ck96WWpweWh2S0p0dzZoWGtRY01rUkY5cVZlNnIxNVZoRW5ubHZFdkVJbDN4UVNTeXFubFhnQU1Ndnl3a25B?oc=5
電子書店の中の人 5回目――Reader Storeの中の人  ITmedia
ソニー、「Kids Corner」でインタラクティブ電子書籍を取り扱い開始 - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTFBFaGtucWhldGVxck9hYTBFLVBlellsdU12dzIzLUh6LUU1S2VnNU1yNkpaZUtYMm5VLWFNdzdEdl9NVzNaNVJmME5kUjZUNGxITzFkNHpuMDQ1SGNRT0FNUnVZV1JKalFXb2FYbVFn?oc=5
ソニー、「Kids Corner」でインタラクティブ電子書籍を取り扱い開始  ITmedia
ソニーの「Reader PRS-T2」をいち早く使ってみた - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMicEFVX3lxTE00V0N4ZUI3cTdQeVdwRTBxWTY3NW9JMncxb2FQd3pHTW9TVEZoMzBTc21uSGl0dWI4bGNTaFNXOGo3NWxfcTM1MkNlUUJoaDd1VkZGb2N0NUF2WUpIQ181c1owZmNMSEt1U3hfckgtWkE?oc=5
ソニーの「Reader PRS-T2」をいち早く使ってみた  ITmedia
スキューバダイバー、ソニーの電子書籍リーダーを利用し海底90メートルでの読書に成功 - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE5qczcwTGNhUHA4WFpiVkpTT1JFa0dBR1EtNkt1ZVlaeUgtOGhtUWtEUndXQkIzTG1haWZnNTFJcFFmMm9uNGhiTW9CM3Bva3duV190ZU51OG9ZRmZFWkhqRE9uQVljYkQtdFFpNDBR?oc=5
スキューバダイバー、ソニーの電子書籍リーダーを利用し海底90メートルでの読書に成功  ITmedia
声優・内田真礼が朗読レーベル「YOMIBITO」に登場ソニー・ミュージックエンタテインメントの電子書籍ストアReader Store × 文化放送「超!A&G+」コラボ第3弾! | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントのプレスリリース - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE5TaU5SV3pQMjg5anlqTkVFdnd0RHNIa3JxLVVnemNRSEZaR3dhS0NXVFNvRS1ZZGg2d0pOakFrUkhrbjgtRGVfdXg1WXdrWUNUTXhpelI2WjVVSDBDQktXRWVxaTBjMW9TREE?oc=5
声優・内田真礼が朗読レーベル「YOMIBITO」に登場ソニー・ミュージックエンタテインメントの電子書籍ストアReader Store × 文化放送「超!A&G+」コラボ第3弾! | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントのプレスリリース  PR TIMES
ソニーの電子書籍リーダー新機種「PRS-T2」フォト&ムービーレビュー - GIGAZINE(ギガジン)
https://news.google.com/rss/articles/CBMiZEFVX3lxTE42TVVRaG1PYTNjdHNhcHZUaklPN19fUnJ6cTFYdm16dmRPdklpeHdhSnZpcjNzT1lOY0pNUXZPeldxcTkzTlBSSE92WmNzVzdDRXI2aWRRZ1VTRUFEc2JSc2ptTXQ?oc=5
ソニーの電子書籍リーダー新機種「PRS-T2」フォト&ムービーレビュー  GIGAZINE(ギガジン)
ソニー、新ディスプレイを搭載した電子書籍リーダー「LIBRIe」 - ケータイ Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMieEFVX3lxTE5SclpYX0pob0hZU1FSS0g4MllLLWRQMVJsMEFpS3E5eFM0Rk94SGVha09BV0VFQUdyTE00SjQ5N0Jlc2FmTUFWOFpnZDlaTFI0VkVoeU9KMjF0NG5zeXlNMXF5dmpDamhnLVRjQVdmcFotb28wUUw1eQ?oc=5
ソニー、新ディスプレイを搭載した電子書籍リーダー「LIBRIe」  ケータイ Watch
米Sony、指でめくれる電子書籍リーダーを発表 - ITmedia NEWS - ITmedia NEWS
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTE5yX3MtLUJraXFyekhGWnF1MUFRQnh6VHNyR21tT2dqZzFCTTdvdG42RGJUUEF3RGNlY2p1QXlHTHJXVGlFTG1Rb0xvU0gtU0hNMEFhdUNYUFdQU0xkYVBCbFlfSXZ6Mk9BRTBVbNIBZkFVX3lxTE9wZjZ0VTdkeUxJODFIWU1jOVotREdRNXcyOF9zMG9NX294RFlacTlNTlNsaVNfdHBuNVBNNWUxQTlUOGNUWjY5eTFGMkZqbkRmQjY0V0VGcmpFYVFTM0FyOHoxU1NBQQ?oc=5
米Sony、指でめくれる電子書籍リーダーを発表 - ITmedia NEWS  ITmedia NEWS
ソニー、電子書籍「Reader」のAndroid/PS Vita向けアプリを公開 - INTERNET Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTFB0d3lwNXBPT1A0Sl9jcnk5dF9PTXIwa055a29rZ2RoeWpOSXdZZ3I1bF9rMVY0MElaaHo2dkpTa3NyMURTNWVWY1dyY2NRVUZaSDJjWW41OEU2Q0NkSnl3bzMxRWNmODJOa0E?oc=5
ソニー、電子書籍「Reader」のAndroid/PS Vita向けアプリを公開  INTERNET Watch
PRS-950――Sony Corporation - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE5jMGFjemlCcVFxQUF5TXNld2MzbjI5UGZMeEdoSzhoYXBmYzFSaEM4M3NVTkVuTERJV2o5TDdqUUUzTW54Y2t4bjBSMjNCRk0yamtuZ3NCbTVVQU1vRUY4VUhDTUlzUUJJeUxDb3pn?oc=5
PRS-950――Sony Corporation  ITmedia
「本を読む」と「映像を見る」を同時に!! ソニーの本屋「Reader Store」公式アプリ新機能をリリース、舞台情報マガジン『off stage <オフ・ステージ>』動画付きコンテンツを独占配信 - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE5XN1VOQjhYZ3hhNXRIYTlQeWRlT3VqNzg0b3p4X2ZJbl9ZaDJxdzdDWmdNUG9LY3ZHdWQ4N1ZGRW4waUlkX011bnlDTDhTYnBEY0w2YmVLVTVrX2xseXJTaU5HMmFXWGFuOXc?oc=5
「本を読む」と「映像を見る」を同時に!! ソニーの本屋「Reader Store」公式アプリ新機能をリリース、舞台情報マガジン『off stage <オフ・ステージ>』動画付きコンテンツを独占配信  PR TIMES
ソニー、電子書籍リーダーソフト「LIBRIe LE for Windows」をアップデート - HON.jp News Blog
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQ0FVX3lxTE9hTFdSUnh2REx0OWk0eV9Ud1FVaHZPN1psTHRvMFFLTkQxM1NyeFY2Wl9CLUFSakVucFdmN1ZnWFpWM1E?oc=5
ソニー、電子書籍リーダーソフト「LIBRIe LE for Windows」をアップデート  HON.jp News Blog
朗読付き電子書籍レーベル「YOMIBITO」第5弾は天﨑滉平、永塚拓馬による世界怪談名作集!期間限定でビデオメッセージをプレゼント - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE9mbUh2eUFpU1ZNWTh3NnRxSWFDRVBWdjJ0WmtnU0FrMTA5ejJ3RUNrSGhFS1BVTm41R1R4YTJkS3FieW8xNUJKSUEySWFqVUNVUkpoMW55SFZIdWZUTGQxWDhUU1FLX1lWN2c?oc=5
朗読付き電子書籍レーベル「YOMIBITO」第5弾は天﨑滉平、永塚拓馬による世界怪談名作集!期間限定でビデオメッセージをプレゼント  PR TIMES
電子書籍端末をバリバリ使うにはケースが必須 (1/2) - ASCII.jp
https://news.google.com/rss/articles/CBMiU0FVX3lxTE1VR2ZWcEpmaExJMXJHLVFBNV8zNXBsSzh6blpkMUJMRU9FNlBNWThYeUlNSDNoaUpfRjFLUXhRUU82RlpSaXdDYWtmTGNXcy1MUUlB?oc=5
電子書籍端末をバリバリ使うにはケースが必須 (1/2)  ASCII.jp
じっくり読みたい派の電子書籍端末、ソニー『Reader』を試してみた - マイナビニュース
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYkFVX3lxTFBxeVdXb2R6dWpHMERhMmVoN1hpN0pOUjg3dnd5ZjVwUE55NndteXZEVzhWQ1JIblMwZC1TU1BjZ1FlOW1iSzVPTU1TX3l3ZGFuaUI2cm51ZU5VYXNjRUxmdDl3?oc=5
じっくり読みたい派の電子書籍端末、ソニー『Reader』を試してみた  マイナビニュース
第1回 電子書籍端末SONY「Reader」レビュー - Gihyo Jp
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYkFVX3lxTE1xTmdYS05kQVRTREVKcWFfZFA4Y0k3NTdOQndMTW9iWXdpX1lqUXFEc3A0THFlYXlpeEMtM29lUmVDTS0tTGVxb2I2c0FIM3BiV3BvTEphamhWcnE2STdNWWhR?oc=5
第1回 電子書籍端末SONY「Reader」レビュー  Gihyo Jp
ハリー・ポッター日本語版電子書籍、EPUB3で発売 ソニーとポッターモア - ITmedia NEWS - ITmedia NEWS
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTFBOdlZsQUFiQVZUM3puZk9Vc3BEVFV5ZFM0V0pvYlhIaUp4QkdkNU1CVC1VLTJHWVBtUm5zX3REazNsSWJOa0ZBV2hjR09XSXo1eWJGYjQ1ZEg5VmVsNTlOR3ZsTmI0MktScVFmdtIBZkFVX3lxTE1OYVlUckpPVWIycnVTZUFWQ1BBSjk0d0hHSk1IWnlQMkpHT3EtUXloYzg1b3pZd0ZPZFl5REp3WURzSzNZMHNLNGhCOG1uWmdMdndJb21ad0ttbUhSbkVKUFlHYThTUQ?oc=5
ハリー・ポッター日本語版電子書籍、EPUB3で発売 ソニーとポッターモア - ITmedia NEWS  ITmedia NEWS
ソニーを復活させた「25年越しのDX」、デジタル・ドリーム・キッズの夢再び - ITpro
https://news.google.com/rss/articles/CBMiZ0FVX3lxTE1vZGVCc19Wc1F1WEh0Q3ZNN0ZuZm1XaFdlWk0xSGJQdEo3OHVqS2JtSlgtcjc4eVhRbUhtWlo2SjdENk43YUF2eUh3MlhUMTlnbW1KNXdYNE9idG16S0UxWHNEbzc2UnM?oc=5
ソニーを復活させた「25年越しのDX」、デジタル・ドリーム・キッズの夢再び  ITpro
ノートやメモ帳に置き換わる? ソニーのデジタルペーパーにA5サイズのモデルが追加 - GIZMODO JAPAN
https://news.google.com/rss/articles/CBMiZEFVX3lxTE1aX2RUUGJCT2pnQlV5OFo4RlBnTHQ4LVBEQXZJcHpZLVhfR25MRWxLblF3TlRJaW5HNExJbXFKbWxid0NQMnV6SmZnNWdMdW95NF9yRVBOVVV4N1ItVmFkQ0V4VXg?oc=5
ノートやメモ帳に置き換わる? ソニーのデジタルペーパーにA5サイズのモデルが追加  GIZMODO JAPAN
ソニーの「LIBRIe」はなぜ“日本のKindle”になれなかったのか - ITmedia NEWS - ITmedia NEWS
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTE9KaTBZVjlrQ0RQMlp6QTY2QnU5VE5IdWpkYnlCM0FqWmtUSjAtYndSS2NNZ0tYM3BvTEFnMWpjc3JvaXg0X2w4a1llUVh2aWJhWTg4T0szcWFjMktReVJkbDBjejBPR1djaTFPctIBZkFVX3lxTE1PbDFLbm5SZl9tMUNYOVZLMVdfTW8wYVd0UktlSy1QbXdWNnQ3RjNGSnNla3g3YW9zZmNDMGFPSE5LZDdwV2NKclo3endQeUlWdnpHNVhuSUFBM0V2dnFieTlPUnFUQQ?oc=5
ソニーの「LIBRIe」はなぜ“日本のKindle”になれなかったのか - ITmedia NEWS  ITmedia NEWS
ソニーの電子書籍リーダー「Reader」に新機種が登場、Facebook・Evernoteとも連携可能に - GIGAZINE(ギガジン)
https://news.google.com/rss/articles/CBMiW0FVX3lxTE1TTzFQQXpacVlMQ0hzRGpaNzhpWFMzU0xlT09kdmdYZmFfdm4teHlLbTltXzFneWZKdllwVXlBdkNnclUtRXhDMDdwWUxFT0tBTFdCZTFRYWJZMGM?oc=5
ソニーの電子書籍リーダー「Reader」に新機種が登場、Facebook・Evernoteとも連携可能に  GIGAZINE(ギガジン)
電子書籍端末売れず──ソニーと松下が事実上撤退 - ITmedia NEWS - ITmedia NEWS
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTE9jdlQ2TWtrUnB1Mzg3MmlYSEJ0bnhHVmU1RXI2SXMtbWRZWGliNllnRnV0T05rcGVObHdGM0NZdTN3Tkx0Z0RnbU9jOVdrWmVtaHNIeXByQWFOUXBCRWpiN2tmMm9iU21CRmdkZdIBZkFVX3lxTE9MclNJQW1WaGhQNTRrRGY0RExtRUswZXk2RVZGNjZWQmY2MW5YR2VLa3doMDctRnFEeHB0MzRXTXNlTlhNcjUwSWhteFM0bUpxeUxoakxybV9BLXV4SDBRVUpuMXliZw?oc=5
電子書籍端末売れず──ソニーと松下が事実上撤退 - ITmedia NEWS  ITmedia NEWS
ソニーのデジタルペーパー「DPT-S1」を試す - PC Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTFAwcy1GMmNGLWpCelV0SkJqMXhtWnBOdWZxakl6QXgxYXJzLW5ZMk9PNHkzX05tTG1NMGNLVGxkNDVreDBBbWxjTmw0eXZqbllEZ2pRQnNZTHBscXUza1h3UmRWdU4zRjlLOGhYcA?oc=5
ソニーのデジタルペーパー「DPT-S1」を試す  PC Watch
ソニー、KDDI、凸版印刷、朝日新聞が電子書籍配信で新会社 年内開始へ - ITmedia NEWS - ITmedia NEWS
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTE00WVFUVTRtbXVjUnpWMHp2aFNiM19xcnlFWEhlUFdtWjY5MmM5MWhxNGlrY0hiU256VXR1blF6cDBSZlFnMUYySHZ3U2ozNUZWMFQtejd3Q0o2cEg3aDlhVVNIWXhlX1J4TXF5bdIBZkFVX3lxTE44ODhUSVpTYzNqRy1CYzFRNWc3MjIzQWlEWFdtU21PRUF3bXUtMF9DZW94MzREZmIyZTJEZ01mNlNabWhTVTFJd2ZSODRWLXNnOWkwcWQ0dFBxMVlrQzFzVnJxWUFIQQ?oc=5
ソニー、KDDI、凸版印刷、朝日新聞が電子書籍配信で新会社 年内開始へ - ITmedia NEWS  ITmedia NEWS
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントとアパホテル株式会社が「APA LIBRARY」を2019年12月13日(金)スタート - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE14dG5yemliTTg3OTBFcGZzRUFUbXlDendUTE9pQnVMVFQtd3ZLMWM0aTgwZU1wR014TU9hTnZZZHEyYWpGcGVZQXBzMm9HQWJfUWNoQ0tJNzc5dXY5MmlMTXJabENpWGtqT3c?oc=5
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントとアパホテル株式会社が「APA LIBRARY」を2019年12月13日(金)スタート  PR TIMES
Amazon、Kobo、ソニー――出そろった各社の電子書籍端末新モデルを比較 - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE9lZUVnUkl2ZjNuTHUyMWprRmQ0aVNQazFyb2RjbjhtMFlVbFdDU3drRkIzOUt2NktZZmJJMmhzc3dMYXd4VkpCdXZycGh6SXJhaFM0Y1hKWHF4WUFCbjk3dzRoaTBFcml1YTdLNE1R?oc=5
Amazon、Kobo、ソニー――出そろった各社の電子書籍端末新モデルを比較  ITmedia
ソニー、電子ペーパー採用の電子書籍端末を4月発売 - ITmedia NEWS - ITmedia NEWS
https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTFBaX2NiQ1BHaVhKR3B6b1RFOEw2UUNiNUFTR2FSUEFnNUdmVnV4ejN0d3Njb2NTbHRpdlVMa21pVWFUQXZKMWJRd2Y1TU50eENJUHc2SzdYOFRKVkZNWWJwTENlbzlTbkZnMUZaSNIBZkFVX3lxTE1nLXJNczd1enl5ZUtzQk8tek9oUVg3dkRXT0RkMWlUQV9nQlRWX0RFamtfT3g3X2xMTTIwMWFmM3lrTFI2ZVEzNnAyM2ZaYV9WZTVvUnhaRFdNejNmN0x4RWUxTnQ0UQ?oc=5
ソニー、電子ペーパー採用の電子書籍端末を4月発売 - ITmedia NEWS  ITmedia NEWS
朗読付き電子書籍レーベル「YOMIBITO」第4弾はミュージックレイン3期生による小川未明の名作童話シリーズ!第5弾には天﨑滉平、永塚拓馬の出演が決定! | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントのプレスリリース - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE01a3ZkNkhSOUFRVlBjMzdPaVBTSl9zejRsWFVYZzlDR0hhM3VTNnV6Q0xCOHpSZWxKU1dXQ0t6UDRtai1FVXBsSkk5OHNZTGtlc2JLNGVpQS1KRDlBUmVWQlhuRGpieUJTM2c?oc=5
朗読付き電子書籍レーベル「YOMIBITO」第4弾はミュージックレイン3期生による小川未明の名作童話シリーズ!第5弾には天﨑滉平、永塚拓馬の出演が決定! | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントのプレスリリース  PR TIMES
「SPYAIR」スペシャルインタビューマガジンReader Storeにて独占無料配信!制作エピソード&撮り下ろし未公開カット収録 - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE1XSUZrc1ZGaGhRc3BCcnlxYWVXNFo4UkF0V0xPeWVXUFBIbmlVQkVweHhON2hGdmdaN1NWcmthTUFpSEZxbmRkR0trWjNVVGludW5iYjBLMHlrdmh2R1BXTE43Ymp6Q2JyN3c?oc=5
「SPYAIR」スペシャルインタビューマガジンReader Storeにて独占無料配信!制作エピソード&撮り下ろし未公開カット収録  PR TIMES
CoeFont、ソニー・ミュージックエンタテイメントが提供するAI音声による朗読付き電子書籍「YOMIBITO Plus(ヨミビト・プラス)」に採用 - PR TIMES
https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE5vTUtkZ0pFaGc5NkV1T0dQZmdwUGt2OU9wY3RKaFFMYURHSEpMU0d1a19YRjJ5Q3lYNXdxSkhiM3I4enJIZjRUR3YyU0ZWYVpnLWpqVGdha1JJZ3U5Q2dFRTBpMFM2RGNUb2c?oc=5
CoeFont、ソニー・ミュージックエンタテイメントが提供するAI音声による朗読付き電子書籍「YOMIBITO Plus(ヨミビト・プラス)」に採用  PR TIMES
オールアバウト、Reader Storeでも電子書籍を提供開始 - ITmedia
https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE01ZElEWEUxM3JvbVVMeEVaTVFhVHpsd09mZGdCQ3RROHlFc2Z2UWJ0a2pvQUpucXNRNTBWbWdmX3dFUVlTU0NyWU1PMkxSNGZYajNTUWxEaHl3WF9kemRSVU1UZ1hmYUstZlg3dzBB?oc=5
オールアバウト、Reader Storeでも電子書籍を提供開始  ITmedia
[スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobile」] 発売直前の“ソニーのReader”をイジってみる - ケータイ Watch
https://news.google.com/rss/articles/CBMicEFVX3lxTE5vMlVWcEtELWhiV1gwN2NzbjJwX3lnNkJtOWZHOHUyQnhwR1BQazVpa3dYaUVPT0pZanlpMTcyY3gtSDBMZTF1UHo3RHpvU1dva0p3aEJkVU5kWnpRS3hkNGdUOTF2RG04NGFPLWRGbnk?oc=5
[スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobile」] 発売直前の“ソニーのReader”をイジってみる  ケータイ Watch